بوک.آرت.مان چه کاری انجام می‌دهد؟

بوکارتمان مجموعه خدمات بازاریابی مورد نیاز ناشران، کتاب‌فروشان، مولفان و مترجمان کتاب را فراهم می‌آورد. این مجموعه خدمات شامل طیف وسیعی از تولید محتوا، انتشار محتوا و معرفی در رسانه‌ها تا برگزاری رویداد، خدمات دیجیتال مارکتینگ و حتی توزیع مویرگی اقلام مختلف را شامل می‌شود.


  • تولید محتوا
  • انتشار محتوا و معرفی در رسانه‌ها تا برگزاری رویداد
  • خدمات دیجیتال مارکتینگ
  • توزیع مویرگی

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید