چرا تولید محتوا مهم است؟

  • کتاب ما بهترین است اما کسی چیزی درمورد آن نمی‌داند …
  • بازاریابی کتاب دیگر به روش‌های سنتی قبلی جواب نمی‌دهد...
  • چگونه باید کتاب‌خوان‌ها را از کارهای خوبمان مطلع کنیم؟
  • کتاب ما وجه تمایز بسیاری با کتاب‌های مشابه دارد اما چگونه می‌توانیم از رقبا متمایز باشیم؟

آیا این جمله‌ها برایتان آشنا نیست؟
مسلم است که شما باید بتوانید در میان ازدحام بازار، راهی برای خودتان بازکنید. این محتواست که راهی مقرون به صرفه برای تسخیر ذهن مخاطبان مهیا می‌کند. این محتواست که شما را با مخاطب هم کلام می‌کند و اجازه می‌دهد که مزیت‌هایتان را برایش بازگو کنید. ما تولید محتوا را بستری ارزشمند و کاربردی در موفقیت کسب‌وکارها می‌دانیم، چرا که این خدمات برای انتشاراتی‌ها مقرون به‌صرفه‌تر و موثرتر از تبلیغات مستقیم است. ما بر این باوریم‌ که:
  • محتوا مهم است،
  • محتوا اصالت دارد،
  • محتوا ارزان‌تر است،
  • محتوا باورپذیر‌تر است و ...
  • محتوا مشتری را وفادار می‌کند!

خدمات بوکارتمان در این حوزه شامل این موارد می‌گردد